Vietnam Legal Payment Voucher

  • Odoo Version

US$ 0.00 US$ 0.00 0.0 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Technical name: to_print_payment_vi
Depends: "to_vietnamese_number2words"
Feature: This module allows printing payments in form of the Template 01-TT (for In Payments) and the Template 02-TT (for Out Payments) which are highly recommended by the Ministry of Finance


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này cung cấp phiên bản Pdf Phiếu Thu/Chi, Giấy báo Nợ/Có và Phiếu kế toán tuân thủ Thông tư số 200/2014 / TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Việt Nam. * Mẫu số 01-TT: Những thanh toán nhận * Mẫu số 02-TT: Những thanh toán gửi * Phiếu kế toán Ấn bản được Hỗ trợ ================== 1. Ấn bản Community 2. Ấn bản Enterprise