Product Return Reasons - Point of Sales

  • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Add reason for return products in PoS


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tổng quan

Mở rộng ứng dụng Trả Hàng Ngay Trên Màn Hình PoS (to_pos_frontend_return) và ứng dụng Lý Do Trả Hàng - Hàng Tồn Kho (to_product_return_reason_stock) cho phép người dùng PoS chỉ định lý do trả hàng cho điểm bán lẻ mà không cần rời khỏi màn hình PoS

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp