Product Collection

  • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Add collection to Products


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Cho phép phân loại Sản phẩm theo Bộ sưu tập

Một Bộ sưu tập bao gồm các thông tin sau:

  1. Tên: Tên của Bộ sưu tập, phải là duy nhất và hỗ trợ đa dịch ngôn ngữ
  2. Mẫu Sản phẩm: danh sách tất cả các mẫu Sản phẩm thuộc Bộ sưu tập
  3. Sản phẩm: danh sách tất cả các Sản phẩm thuộc Bộ sưu tập. Hiển thị nếu tính năng Biến thể Sản phẩm được kích hoạt
  4. Mô tả: Mô tả về Bộ sưu tập, hỗ trợ dịch đa ngôn ngữ

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp