PoS Order Note for Receipt Printing

  • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Enter notes on the PoS screen and print notes on the receipt


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

  1. Người dùng PoS, trong khi xác thực tại màn hình PoS, có thể nhập văn bản dưới dạng ghi chú.
  2. Ghi chú sẽ được lưu trữ và xuất hiện trên phiếu thu.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng.
  2. Ấn bản doanh nghiệp.