Partner Tracking Change

  • Odoo Version

US$ 118.35 US$ 118.35 118.35000000000001 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Tracking changes of partner information


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Module này theo dõi sự thay đổi của các trường quan trọng trong danh bạ Đối tác.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise