Accounting Business Intelligence

 • Odoo Version

US$ 0.00 US$ 0.00 0.0 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Technical Name: to_accounting_bi
Features: Provide additional business intelligent reports & analysis in Pivot and Graphs:
- Accounting Journal Items Analysis
- Analytics Accounting Analysis
- Account Treasury Reports


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Cung cấp khả năng Phân tích động (dạng Business Intelligent) đối với toàn bộ các giao dịch kinh tế được ghi nhận trong hệ thống kế toán.

Với module này, bạn sẽ có một bản phân tích sâu rộng đối với các tài khoản kế toán tài chính, kết toán quản trị, đồng thời cung cấp cả báo cáo ngân sách.

Tính năng chính

 1. Phân tích Bút toán Sổ nhật ký
  • Chỉ tiêu
   • Nợ
   • Số dư
   • Số lượng Bút toán
   • Số lượng Sản phẩm
  • Phân tích
   • Phân tích Kế toán phải Trả (với yếu tố Ngày đến hạn)
   • Phân tích Kế toán phải Thu (với yếu tố Ngày đến hạn)
   • Phân tích Bút toán theo Tài khoản
   • Phân tích Bút toán theo Kiểu Tài khoản
   • Phân tích Bút toán theo Sản phẩm
   • Phân tích Bút toán theo Đối tác (Khách hàng, Nhà cung cấp, v.v.)
   • Phân tích Bút toán theo Tiền tệ (trong môi trường đa tiền tệ)
   • Phân tích Bút toán theo Công ty (trong môi trường đa công ty)
   • Phân tích Bút toán theo Sổ Nhật ký
   • Phân tích Bút toán theo Tài khoản Quản trị
   • Phân tích Bút toán theo Ngày vào sổ
 2. Phân tích Ngân sách
  • Chỉ tiêu
   • Nợ
   • Số dư
  • Phân tích
   • Phân tích Ngân sách theo Công ty (trong môi trường đa công ty)
   • Phân tích Ngân sách theo Sổ nhật ký
   • Phân tích Ngân sách theo Bút toán
   • Phân tích Ngân sách theo Đối tác (Khách hàng, Nhà cung cấp, v.v.)
   • Phân tích Ngân sách theo Ngày vào sổ các phát sinh
 1. Phân tích Bút toán Quản trị
  • Chỉ tiêu
   • Giá trị / Số dư
   • Đơn giá
   • Số lượng bút toán
  • Phân tích
   • Phân tích Bút toán Quản trị theo Tài khoản Quản trị
   • Phân tích Bút toán Quản trị theo Tài khoản KT Tài chính
   • Phân tích Bút toán Quản trị theo Ngày vào sổ
   • Phân tích Bút toán Quản trị theo Sản phẩm
   • Phân tích Bút toán Quản trị theo Đối tác (Khách hàng, Nhà cung cấp, v.v.)
   • Phân tích Bút toán Quản trị theo Tiền tệ (trong môi trường đa tiền tệ)
   • Phân tích Bút toán Quản trị theo Công ty (trong môi trường đa công ty)
   • Phân tích Bút toán Quản trị theo Người dùng

Phiên bản hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition