Documentation

Description

Jane Nguyen Quy hoạch sản phẩm Đã Xuất bản: 17/07/2020 Lượt Xem: 296

Trước khi tìm hiểu về biến thể sản phẩm và cách tạo biến thể trong Odoo, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tạo sản phẩmBiến thể sản phẩm được sử dụng để mô tả các sản phẩm cùng loại nhưng khác nhau về một số tính chất như màu sắc, kích thước, dung lượng…VD: Đối với sản phẩm Điện thoại A có 2 phiên bản màu trắng và đen, bộ nhớ 32GB và 64GB. Như vậy sản phẩm Điện thoại A sẽ có 4 biến thể:Điện thoại A: ...Jane Nguyen Quy hoạch sản phẩm Đã Xuất bản: 20/07/2020 Lượt Xem: 370

Đơn vị sản phẩm trong Odoo được thiết lập khi tạo sản phẩm. Phần mền hỗ trợ các bạn quản lý sản phẩm đa đơn vị. Có nghĩa chúng ta có thể quy đổi đơn vị này sang đơn vị kia theo một tỷ lệ được cấu hình trước trong phần mềm. Ngoài những đơn vị tính mang tính chất phổ biến và chuẩn mực khư khối lượng, thể tích, chiều dài.... thì chúng ta cũng có thể định nghĩa ra các nhóm đơn vị sản phẩm riêng theo đ...