Documentation

Description

Jane Nguyen Quy hoạch sản phẩm Đã Xuất bản: 17/07/2020 Lượt Xem: 183

Trước khi tìm hiểu về biến thể sản phẩm và cách tạo biến thể trong Odoo, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tạo sản phẩmBiến thể sản phẩm được sử dụng để mô tả các sản phẩm cùng loại nhưng khác nhau về một số tính chất như màu sắc, kích thước, dung lượng…VD: Đối với sản phẩm Điện thoại A có 2 phiên bản màu trắng và đen, bộ nhớ 32GB và 64GB. Như vậy sản phẩm Điện thoại A sẽ có 4 biến thể:Điện thoại A: ...