Documentation

Description

Leo Tran Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 123

Một phần không thể thiếu trong Quản trị nguồn nhân lực đó là quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Để sử dụng tính năng quản lý bảo hiểm trong nhân sự bạn cần truy cập vào menu Thiết lập > Modun đã cài, tìm theo từ khóa TO HR Insurance và nhấn nút Cài đặt. Modun này cho phép bạn quản lý hồ sơ BHXH, BHYT và BHTN của toàn bộ người lao động trong công ty...Bùi Thị Xuyền Nhân viên Đã Xuất bản: 28/08/2020 Lượt Xem: 52

Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó, khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội là một vấn đề quan trọng.Trong một doanh nghiệp, nguồn lực con người chủ yếu là đội ngũ nhân viên. Nhân viên của doanh nghiệp là người được ký hợp đồng, được trả lương và chịu sự quản lý của doanh nghiệp.Hiểu được tầm quan trọ...Leo Tran Các tình huống sử dụng Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 189

Chức năng tính lương là một phần không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên quy tắc tính lương của các doanh nghiệp thì lại vô cùng phong phú. Chính vì vậy mà ERPOnline / Odoo cho phép người dùng có thể tự xây dựng nên các cấu trúc lương với các quy tắc tính lương vô cùng linh hoạt. Một trong những tính huống tính lương mà hầu hết các doanh nghiệp hay gặp đó là tính lương theo ngày...