Documentation

Description

Jane Nguyen Mua hàng Đã Xuất bản: 26/08/2020 Lượt Xem: 78

Tương tự như phần quản lý hóa đơn, thanh toán và tiến độ giao hàng dánh cho nhân viên bán hàng, phần mềm cũng cho nhân viên mua hàng có các tính năng để theo dõi tiến độ nhận hàng, hóa đơn, công nợ liên quan đến đơn hàng mua do mình phụ trách mặc dù không được phân quyền ở kho hay kế toán. Đon hàng mua sau khi được xác nhận sé có hai thôn...