Documentation

Description

Leo Tran Sản xuất Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 194

Định mức nguyên vật liệu Định mức nguyên vật liệu (Bill of Material, viết tắt là BoM) trong Odoo ERPOnline là các tài liệu mô tả một danh sách các nguyên vật liệu thô được sử dụng để tạo ra một sản phẩm cuối cùng (thành phẩm). Để minh họa cho BoM, bạn sẽ làm việc trên một cái kệ (tủ) như hình vẽ minh họa dưới đây. Hình minh họa về BoM cho một chiếc kệ (tủ) Chiếc kệ AMR100 được lắp ghép từ c...