Documentation

Description

Jane Nguyen Quy hoạch sản phẩm Đã Xuất bản: 17/07/2020 Lượt Xem: 183

Trước khi tìm hiểu về biến thể sản phẩm và cách tạo biến thể trong Odoo, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tạo sản phẩmBiến thể sản phẩm được sử dụng để mô tả các sản phẩm cùng loại nhưng khác nhau về một số tính chất như màu sắc, kích thước, dung lượng…VD: Đối với sản phẩm Điện thoại A có 2 phiên bản màu trắng và đen, bộ nhớ 32GB và 64GB. Như vậy sản phẩm Điện thoại A sẽ có 4 biến thể:Điện thoại A: ...



Jane Nguyen Sản xuất Đã Xuất bản: 01/07/2020 Lượt Xem: 27

Odoo cho phép bạn sử dụng một định mức nguyên vật liệu (BoM) cho nhiều biến thể của cùng một sản phẩm.Chỉ cần kích hoạt tính năng biến thể sản phẩm từ Cấu hình ‣ Thiết lập.Sau đó, bạn sẽ có thể chỉ định các dòng nguyên vật liệu nào sẽ được sử dụng trong sản xuất của từng biến thể sản phẩm. Bạn có thể chỉ định nhiều biến thể cho mỗi dòng. Nếu không có biến thể được chỉ định, nuyên vật liệu đó sẽ đư...