Nguyễn Liên Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 91

Phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để tạo ra các bút toán. Bạn đã biết cách tạo ra một hóa đơn với các phát sinh riêng của nó, ví dụ.

Phần này với

Quản lý báo cáo ngân hàng.
Quản lý tiền mặt.
Tạo các phát sinh sổ nhật ký thủ công
Dưới đây chúng tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để nhập các giao dịch tài chính. Trong Odoo ERPOnline, bạn có thể xử lý các báo cáo ngân hàng và cũng có một máy tính tiền. Sử dụng các sổ nhật ký  khác nhau cho hai loại giao dịch này. Theo các loại sổ nhật ký được lựa chọn, bạn sẽ có một giao diện khác nhau. Để biết thêm thông tin về việc tạo ra các sổ nhâth ký, tham khảo chương Cấu hình các tài khoản từ A đến Z.

Quản lý sổ phụ Ngân hàng
Odoo ERPOnline cung cấp một công cụ trực quan để quản lý sổ phụ ngân hàng để đơn giản hoá việc nhập dữ liệu vào tài khoản. Ngay sau khi một báo có được xác nhận, việc ghi sổ kế toán tương ứng sẽ được tự động tạo ra bởi ERPOnline. Vì vậy, một người không có ngiệp vụ kế toán có thể nhập các giao dịch tài chính mà không cần phải lo lắng về việc ghi nợ, ghi có và đối tác.

Để nhập một sổ phụ ngân hàng, dùng menu Kế toán -> Ngân hàng và tiền mặt -> Sổ phụ ngân hàng.

 

Form nhập dữ liệu cho một báo cáo Ngân hàng

Tên tham chiếu của sao kê ngân hàng và ngày sẽ được tự động đề xuất. Tên sẽ được điền trùng với số sao kê tại xác nhận của ngân hàng. Bạn có thể cấu hình tên tham chiếu của riêng bạn bằng cách quản lý chuỗi trong Thiết lập> Kỹ thuật> Sequences & Identifiers> menu Sequences.

Sau đó chọn đúng các tạp chí. Lý tưởng nhất, khi bạn đang cấu hình công ty của bạn, bạn sẽ tạo ra ít nhất một tạp chí cho mỗi tài khoản ngân hàng và một tạp chí để có tiền mặt trong công ty của bạn. Vì vậy, chọn tạp chí tương ứng với các tài khoản ngân hàng mà bạn đang xử lý tuyên bố.

Các loại tiền mà bạn đang sử dụng cho các dòng tuyên bố là của tạp chí được lựa chọn. Nếu bạn đang đi vào dòng lệnh nào cho một tài khoản trong American Dollars (USD), số tiền phải được nhập bằng USD. Đồng tiền được tự động chuyển đổi thành tiền tệ chính của công ty khi bạn xác nhận việc nhập cảnh, bằng cách sử dụng giá có hiệu lực vào ngày nhập cảnh. (Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ có giá trị được tạo ra đầu tiên. Tới Kế toán> Configuration> Miscellaneous> đơn vị tiền tệ.)

Openerp ERPOnline tự động hoàn thành số dư ban đầu dựa trên các số dư cuối kỳ của các tuyên bố trước đó. Bạn có thể sửa đổi giá trị này và buộc giá trị khác. Điều này cho phép bạn nhập vào câu lệnh trong trật tự của sự lựa chọn của bạn. Ngoài ra nếu bạn đã mất một trang của tuyên bố của bạn, bạn có thể nhập những người sau đây ngay lập tức và bạn không bị buộc phải chờ đợi cho một bản sao từ các ngân hàng.

Vì vậy, hoàn thành các số dư cuối kỳ tương ứng với các giá trị mới trong các tài khoản hiển thị trên báo cáo ngân hàng của bạn. Số tiền này sẽ được sử dụng để kiểm soát các hoạt động trước khi phê duyệt báo cáo.

Sau đó, bạn phải nhập tất cả các dòng trên tuyên bố. Mỗi dòng tương ứng với một giao dịch ngân hàng.

Nhập dòng giao dịch. Bạn có hai cách để đi vào giao dịch tài chính: bằng tay hoặc thông qua các nút Import Hoá đơn.

Manual nhập
Khi bạn gõ tên của đối tác, Openerp ERPOnline tự động đề xuất các tài khoản tập trung tương ứng. Tổng số tiền do cho các khách hàng hay nhà cung cấp là pre-hoàn (Số tiền). Điều này mang lại cho bạn một dấu hiệu đơn giản của việc thanh toán có hiệu quả. Sau đó bạn phải nhập số tiền đó sẽ xuất hiện trên dòng tuyên bố của bạn: một dấu hiệu tiêu cực cho việc rút và một dấu hiệu tích cực cho thanh toán tiền mặt hoặc tiền gửi.

Hóa đơn nhập khẩu
Nhấn vào nút Import Hoá đơn, sau đó nhấn nút Add để chọn các hóa đơn được thanh toán của bạn sẽ phải được hòa giải. Nhấn chọn để xác nhận lựa chọn của bạn; dòng tuyên bố sẽ tự động được thêm vào với việc hòa giải tương ứng.

tài khoản tuyên bố hòa giải

Hòa giải từ nhập dữ liệu của Báo cáo Ngân hàng

Các phương pháp khác của sự hòa giải có thể là: từ mục chiếm, khi tiết kiệm các khoản thanh toán trực tiếp trên hóa đơn, hoặc sử dụng công cụ tự động hòa giải.

Bạn có thể thực hiện hoặc là một toàn bộ hoặc một phần hòa giải. Nếu bạn nhìn thấy một sự khác biệt giữa các thanh toán và hóa đơn để đối chiếu, bạn có thể nhập những khác biệt trong phần thứ hai của mẫu Write-off. Bạn phải thiết lập một tài khoản cho việc điều chỉnh. Những lý do chính giải thích sự khác biệt thường là:

Phần lợi nhuận hoặc lỗ.
Chênh lệch tỷ giá.
Giảm giá đưa ra cho thanh toán nhanh.
Khi hòa giải là hoàn toàn - có nghĩa là, việc thanh toán được bằng tổng của các khoản thanh toán đến hạn và điều chỉnh - bạn có thể đóng hình thức hòa giải.

Các hoạt động hòa giải là tùy chọn - bạn rất có thể làm điều đó sau này hay không làm điều đó cả. Tuy nhiên, đối chiếu đã có hai tác động đáng kể:

Đánh dấu các hoá đơn đã được thanh toán.
Ngăn chặn các khoản thanh toán và hoá đơn xuất hiện trên các bức thư nhắc nhở khách hàng. Trừ khi bạn đã hòa giải chúng, khách hàng sẽ nhìn thấy số tiền hóa đơn và thanh toán trên thư nhắc nhở của mình (mà không làm thay đổi cân bằng do vì chúng sẽ chỉ triệt tiêu lẫn nhau).
Cuối cùng, một khi bạn đã bước vào báo cáo ngân hàng hoàn tất, bạn có thể xác nhận nó. Sau đó Openerp ERPOnline tự động tạo ra các bút toán tương ứng nếu số dư tính toán bằng số dư cuối cùng, chỉ trong trường Số dư đóng cửa. Các hoá đơn hòa giải được đánh dấu là thanh toán tại thời điểm đó.

Bạn cũng có thể nhập vào sổ kế toán tổng hợp, ví dụ, chi phí ngân hàng. Trong trường hợp như vậy, bạn có thể nhập số trực tiếp trong các tài khoản tổng hợp tương ứng.

Một người sử dụng có kỹ năng kế toán tiên tiến có thể nhập các bút toán trực tiếp vào các tạp chí ngân hàng từ kế toán> Journal Entries> Tạp chí Items. Kết quả là như nhau, nhưng các hoạt động phức tạp hơn bởi vì bạn cần phải biết các tài khoản để sử dụng và phải làm chủ được những ý tưởng của tín dụng và thẻ ghi nợ.

Quản lý tiền mặt
Để quản lý tiền mặt, bạn có thể sử dụng các toán menu> Ngân hàng và tiền mặt> Tính tiền. Vào đầu ngày, bạn đặt số tiền khai trương tiền mặt trong entry (Balance Opening). Sau đó bấm vào nút Open POS, sau khi bạn có thể bắt đầu thực hiện các mục từ tab giao dịch tiền mặt.

Bạn phải đi đơn Kế toán> Configuration> Tạp chí> Tạp mở trên tạp chí tiền mặt, sau đó đi đến Cash Register tab của mẫu và chọn tùy chọn khai mạc Với cuối Balance Losing và kiểm soát tiền mặt.

Bởi vì nếu bạn không chọn tùy chọn đó, hơn bạn sẽ thấy mở cửa kiểm soát tiền mặt sân 0.00 của Cash Register mẫu. Vì vậy, đầu tiên bạn phải cấu hình Journal.

đăng ký tài khoản bằng tiền mặt

Xác định tính tiền

Tất cả các giao dịch trong suốt cả ngày sau đó được nhập vào tuyên bố này. Khi bạn đóng tủ tiền, thường vào cuối ngày, hãy nhập số tiền trên tab Control Cash, trong phần Balance đóng cửa. Sau đó xác nhận các tuyên bố đóng cửa tuyên bố tiền mặt trong ngày và tự động tạo ra các bút toán tương ứng. Lưu ý rằng các Balance Tính và Cán cân POS cần được bình đẳng trước khi bạn có thể đóng cửa tủ tiền.

Ghi sổ kế toán chỉ được tạo ra khi các tuyên bố tiền được xác nhận. Vì vậy, nếu tổng tuyên bố này đã không được chấp thuận (có nghĩa là để nói trong ngày, trong trường hợp tiền mặt nhỏ), các khoản thanh toán đối tác sẽ không được khấu trừ từ tài khoản tương ứng của họ.

Nhập bằng tay trong một tạp chí
Hoá đơn và báo cáo sản xuất hạch toán trên các tạp chí khác nhau. Nhưng bạn cũng có thể tạo mục trực tiếp trong tạp chí (theo từng dòng) mà không sử dụng các quan điểm trên tạp chí chuyên dụng. Chức năng này thường được sử dụng cho các mục linh tinh.

Để thực hiện các mục sử dụng, đi đến kế toán đơn sau> Journal Entries> Tạp chí Items. Trong lĩnh vực Journal từ các bộ lọc, chọn tạp chí mà bạn muốn gửi. Khi bạn chọn một tạp chí trong bộ lọc này, bạn không cần phải điền vào các tạp chí khi đăng bài mới.

Hãy để chúng tôi đưa ra các ví dụ về một hóa đơn mua hàng. Lưu ý, tuy nhiên, những mục thường được tạo ra tự động bởi Openerp ERPOnline.

Nhấn vào nút Create. Điền vào các lĩnh vực thủ công theo trình tự sau:

Tham khảo: tham khảo từ các hóa đơn, nhập cảnh.
Ngày có hiệu lực: Ngày có hiệu lực của việc nhập cảnh, sẽ được cài sẵn với ngày hôm nay.
Giai đoạn: giai đoạn tài chính, sẽ được cài sẵn với giai đoạn hiện nay.
Partner: đối tác có liên quan.
Tài khoản: tài khoản chung (ví dụ như mua sản phẩm tài khoản mua hàng).
Tên: mô tả đường hóa đơn (ví dụ PC2).
Nợ: ở đây bạn nhập số tiền ghi nợ.
Tạp chí: ở đây bạn chọn tạp chí mà bạn muốn gửi.
Credit: ở đây bạn nhập số tiền tín dụng, ví dụ 1196.
Nhấn phím Enter trên bàn phím của bạn để xác nhận dòng đầu tiên. Số dự thảo tiếp theo di chuyển được gán cho mục kế toán của bạn. Sau đó đường dây của bạn là màu đỏ và có trạng thái mất cân bằng. Khi một dòng là trong dự thảo nhà nước, nó chưa được phản ánh trong tài khoản. Openerp ERPOnline sẽ không xác nhận dòng đó cho đến khi nhập cân bằng được thực hiện (vì vậy các khoản tín dụng phải cân đối các khoản nợ cho rằng tập hợp các mục).

Openerp ERPOnline doanh nghiệp đề xuất các dòng cân bằng kế toán phải được điền vào. Nếu các tài khoản sử dụng (trong trường hợp này tài khoản 600000) bao gồm các loại thuế theo mặc định Openerp ERPOnline tự động đề xuất các loại thuế liên quan đến số tiền ký. Ở giai đoạn này, bạn có thể sửa đổi và xác nhận dòng thứ hai này của tài khoản, hoặc thay thế bằng các thông tin khác như một đường mua thứ hai.

Khi bạn đã nhập tất cả các dữ liệu từ đường dây của bạn, Openerp ERPOnline tự động đề xuất các mục đối với bạn, dựa trên các mục tín dụng.

Khi entry kế toán là phù hợp, Openerp ERPOnline di chuyển nó về tình trạng hợp lệ tự động và chuẩn bị để nhập dữ liệu tiếp theo. Đừng quên để chắc chắn đăng các mục hợp lệ bằng cách nhấn vào nút Action và chọn bài Journal Entries.

Nếu bạn muốn thêm một số dòng cân bằng khác bạn có thể nhập số của các mục nhập trên dòng mới mà bạn đang nhập. Trong một trường hợp như vậy toàn bộ dòng vẫn Dự thảo cho đến khi số dư tập hợp toàn bộ không.

Quá trình hòa giải
Các hoạt động hòa giải gồm có phù hợp với các mục trong các tài khoản khác nhau để chỉ ra rằng họ có liên quan. Nói chung hòa giải được sử dụng cho:

Phù hợp với mục hóa đơn để thanh toán, do đó, hóa đơn được đánh dấu là trả tiền và khách hàng không nhận được thư nhắc nhở thanh toán cho những mục (hòa giải trong một tài khoản khách hàng).
Phù hợp với các khoản tiền gửi và rút tiền séc với các khoản thanh toán của mình.
Hoá đơn và ghi chú tín dụng phù hợp với quy định bãi bỏ ra.
Một hòa giải phải được thực hiện trên một danh sách các mục kế toán do kế toán, do đó tổng của các khoản tín dụng tương đương với tổng các khoản nợ cho các mục phù hợp.

Hoà giải trong Openerp ERPOnline chỉ có thể được thực hiện trong các tài khoản đó đã được cấu hình như là có thể điều hòa (lĩnh vực hòa giải).

Đừng nhầm lẫn giữa hòa giải và tài khoản ngân hàng tuyên bố hòa giải

Điều quan trọng là không để nhầm lẫn giữa hòa giải ghi sổ kế toán với báo cáo ngân hàng đối chiếu. Hòa giải tài khoản bao gồm các liên kết mục tài khoản với nhau, trong khi tuyên bố hòa giải bao gồm xác minh rằng tuyên bố ngân hàng của bạn tương ứng với các mục của tài khoản đó trong hệ thống kế toán của bạn.

Có nhiều phương pháp khác nhau của mục hòa. Bạn đã thấy sự hoà giải giữa các mục trong khi làm nhập dữ liệu trong tài khoản. Đối chiếu tự động và thủ công được mô tả ở đây.

Tự động hòa giải
Đối với hòa giải tự động, bạn sẽ được yêu cầu Openerp ERPOnline để tìm kiếm các mục để hòa giải trong một loạt các tài khoản. Openerp ERPOnline cố gắng để tìm mục cho từng đối tác hợp số tiền tương ứng.

Tùy thuộc vào mức độ phức tạp mà bạn chọn (= điện) khi bạn bắt đầu chạy các công cụ, phần mềm có thể hòa giải 2-9 mục cùng một lúc. Ví dụ, nếu bạn chọn cấp độ 5, Openerp ERPOnline sẽ điều chỉnh, ví dụ, ba hóa đơn và hai thanh toán nếu tổng số tiền tương ứng. Lưu ý rằng bạn cũng có thể chọn một số tiền ghi-off tối đa, nếu bạn cho phép sự khác biệt thanh toán để được đăng.

chiếm dung hòa tự động

Mẫu cho tự động hòa giải

Để bắt đầu công cụ hòa giải, nhấp Kế toán> kỳ Processing> Hòa giải> Tự động hoà giải. Một hình thức mở ra, yêu cầu bạn nhập thông tin sau:

Thêm tài khoản để Hòa hợp: bạn có thể chọn một, một số hoặc tất cả các tài khoản có thể giải hòa.
Tổ hoà giải Power (2-4).
Checkbox phép viết tắt để xác định xem bạn sẽ cho phép đối với chênh lệch thanh toán.
Thông tin cần thiết cho việc điều chỉnh (chi tiết cho các Move Write-Off).
Bạn có thể hòa giải khi có tài khoản, nhưng các tài khoản phổ biến nhất là:

Tất cả các khoản phải thu - tài khoản khách hàng của bạn về loại con nợ.
Tất cả các khoản phải trả - tài khoản nhà cung cấp của loại nợ.
Các tùy chọn ghi-off cho phép bạn hoà các mục ngay cả khi số tiền của họ không chính xác tương đương. Ví dụ, Openerp ERPOnline cho phép khách hàng nước ngoài có tài khoản bằng các đồng tiền khác nhau để có một sự khác biệt lên đến, nói, 0.50 đơn vị tiền tệ và đưa sự khác biệt trong một write- khỏi tài khoản.

Bạn không nên làm cho các giới hạn điều chỉnh quá lớn. Các công ty đã giới thiệu những điều chỉnh đáng kể tự động ghi-off đã phát hiện ra rằng tất cả số tiền bồi hoàn chi phí lao động thấp hơn giới hạn được viết tắt tự động!

Hòa giải Manual
Đối với nhãn hiệu hòa giải, mở mục cho hòa giải một tài khoản thông qua menu Kế toán> Chế biến định kỳ> Hòa giải> Hòa giải Manual.

Bạn cũng có thể gọi lên dẫn hòa giải từ bất kỳ màn hình hiển thị ghi sổ kế toán. Chọn mục mà bạn muốn dung hòa. Openerp ERPOnline chỉ ra tổng của khoản mục nợ và cho các mục chọn. Khi các người đều bình đẳng, bạn có thể nhấp vào nút hoà các mục để dung hòa các mục.

Giả sử rằng bạn đang đi vào chi tiết đặt hàng của khách hàng. Bạn tự hỏi những gì là xuất sắc trên tài khoản của khách hàng (có nghĩa là danh sách các hoá đơn chưa thanh toán và thanh toán unreconciled). Để xem xét nó từ các mẫu đơn đặt hàng, điều hướng đến kỷ lục đối tác và các khoản phải thu chọn view và khoản phải trả. Openerp ERPOnline mở ra một lịch sử ghi sổ kế toán unreconciled trên màn hình.

Sau khi chạy wizard hoà các mục, các dòng không còn có thể được lựa chọn và sẽ không xuất hiện khi các mục được liệt kê một lần nữa. Nếu có một sự khác biệt giữa hai mục, Openerp ERPOnline cho bạn để thực hiện điều chỉnh. Điều này viết tắt là một mục bù cho phép một sự hòa giải hoàn toàn. Do đó, bạn phải xác định các tạp chí và các tài khoản được sử dụng cho ghi-off.

Ví dụ, nếu bạn muốn dung hòa các mục sau:

Entries cho hòa giải
Ngày Ref. Tài khoản mô tả Nợ tín dụng
12 Tháng Năm 11 INV23 Xe cho thuê 4010 544,50
Bảo hiểm 25 tháng năm 11 INV44 Car 4010 100.00
31 Tháng Năm 11 PAY01 Hoá đơn n ° 23, 44 4010 644,00
Về hoà giải, Openerp ERPOnline cho thấy một sự khác biệt của 0,50. Ở giai đoạn này, bạn có hai khả năng:

Không tiến hành hoà giải, và các khách hàng nhận được một yêu cầu cho 0,50.
Hòa hợp và chấp nhận một điều chỉnh 0.50 mà bạn sẽ mất từ ​​tài khoản của P & L.
Openerp ERPOnline tạo ra các mục sau đây tự động:

Entries cho hòa giải
Ngày Ref. Tài khoản mô tả Nợ tín dụng
03 ngày 11 tháng 6 AJ001 điều chỉnh: lợi nhuận và thua lỗ 4010 0.50
03 ngày 11 tháng 6 AJ001 điều chỉnh: lợi nhuận và thua lỗ XXXX 0.50
Hai hoá đơn và thanh toán sẽ được hòa giải trong dòng điều chỉnh đầu tiên. Hai hoá đơn sẽ được tự động đánh dấu là trả tiền.

Quản lý thanh toán
Openerp ERPOnline cung cấp cho bạn hình để chuẩn bị, xác nhận và thực hiện các lệnh thanh toán. Điều này cho phép bạn quản lý các vấn đề như:

Thanh toán được cung cấp trên một vài ngày đến hạn.
Ngày thanh toán tự động.
Tách chuẩn bị thanh toán và phê duyệt thanh toán trong công ty của bạn.
Chuẩn bị một trật tự trong tuần có chứa một số các khoản thanh toán, sau đó tạo ra một tập tin thanh toán vào cuối tuần.
Tạo một tập tin cho thanh toán điện tử có thể được gửi cho ngân hàng để thực hiện.
Thanh toán tách phụ thuộc vào số dư trong tài khoản ngân hàng khác nhau của bạn.
Làm thế nào để Quản lý đơn đặt hàng Thanh toán của bạn?
Để sử dụng các công cụ để quản lý các khoản thanh toán đầu tiên bạn phải cài đặt account_payment module, hoặc Tới menu Settings> Configuration> Kế toán trong eInvoicing & Thanh toán phần đánh dấu vào Quản lý các lệnh thanh toán. Chi trả nhà cung cấp là một phần của hệ thống lõi Openerp ERPOnline.

Hệ thống này cho phép bạn nhập một loạt các thanh toán được thực hiện từ các tài khoản ngân hàng khác nhau của bạn. Một khi các khoản thanh toán khác nhau đã được đăng ký, bạn có thể xác nhận các đơn đặt hàng thanh toán. Trong thời gian xác nhận bạn có thể sửa đổi và thông qua các lệnh thanh toán, gửi lệnh đến ngân hàng để chuyển tiền điện tử.

Ví dụ, nếu bạn phải trả tiền hóa đơn của nhà cung cấp cho một số tiền lớn, bạn có thể chia nhỏ các khoản thanh toán giữa nhiều tài khoản ngân hàng theo số dư sẵn có của mình. Để làm điều này, bạn có thể chuẩn bị một số dự thảo đơn đặt hàng và xác nhận chúng một khi bạn đã hài lòng rằng chia tay là đúng.

Quá trình này cũng có thể được thường xuyên theo lịch trình. Trong một số công ty, một lệnh thanh toán được lưu giữ trong Dự thảo nhà nước và chi được bổ sung vào dự thảo danh sách mỗi ngày. Vào cuối tuần, đánh giá kế toán và xác nhận tất cả các đơn đặt hàng thanh toán chờ đợi.

Một khi các lệnh thanh toán được xác nhận, đó vẫn là một bước xác nhận cho một kế toán để thực hiện. Bạn có thể tưởng tượng rằng các đơn đặt hàng sẽ được chuẩn bị bởi một nhân viên tài khoản, và sau đó đã được phê duyệt bởi một người quản lý đi trước với thanh toán.

Một quy trình làm việc Openerp ERPOnline được kết hợp với nhau để thanh toán. Chọn một lệnh thanh toán, và nếu bạn đang ở trong chế độ nhà phát triển Bấm vào Gỡ lỗi Xem # và sau đó chọn công việc in để in các công việc theo thứ tự thanh toán.

Bạn có thể tích hợp quy trình công việc phức tạp hơn để quản lý các đơn đặt hàng thanh toán bằng cách thích ứng công việc. Ví dụ, trong một số công ty thanh toán phải được sự chấp thuận của người quản lý theo dòng tiền hoặc giá trị điều kiện giới hạn nhất định

công việc thanh toán tài khoản

Thanh toán Workflow

Trong các doanh nghiệp nhỏ, nó thường là cùng một người đi vào các lệnh thanh toán và người xác nhận họ. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần nhấp vào hai nút, một sau khi khác, để xác nhận thanh toán.

Chuẩn bị và chuyển giao đơn đặt hàng
Để nhập một lệnh thanh toán, sử dụng các đơn đặt hàng đơn Kế toán> Thanh toán> Thanh toán.

Để thanh toán tài khoản

Bước vào một Lệnh thanh toán

Openerp ERPOnline sau đó đề xuất một số tài liệu tham khảo cho lệnh thanh toán của bạn.

Sau đó bạn phải chọn một phương thức thanh toán từ các phương pháp khác nhau có sẵn cho công ty của bạn. Những điều này đã được cấu hình khi bạn thiết lập hệ thống kế toán sử dụng menu Kế toán> Configuration> Miscellaneous> Mode Thanh toán. Một số ví dụ:

Séc.
Chuyển khoản ngân hàng.
Thẻ Visa vào một tài khoản ngân hàng.
Tiền mặt.
Sau đó, bạn thiết lập ngày ưu tiên cho thanh toán:

Ngày đến hạn: mỗi hoạt động sẽ được thực hiện tại thời hạn ngày hóa đơn.
Trực tiếp: các hoạt động sẽ được thực hiện khi các đơn đặt hàng được xác nhận.
Ngày cố định: bạn phải chỉ định một ngày thanh toán hiệu quả trong ngày theo lịch trình nếu trường đó sau cố định.
Ngày đặc biệt quan trọng cho việc chuẩn bị chuyển tiền điện tử, bởi vì giao diện ngân hàng cho phép bạn chọn một ngày thực hiện trong tương lai cho mỗi hoạt động. Vì vậy, để cấu hình Openerp ERPOnline của bạn, chỉ đơn giản nhất mà bạn có thể chọn để trả tất cả các hóa đơn tự động theo thời hạn của họ.

Sau đó bạn phải chọn các hoá đơn thanh toán. Họ có thể được nhập bằng tay trong dòng Thanh toán lĩnh vực, nhưng nó là dễ dàng hơn để thêm chúng tự động. Cho rằng, bấm Select để trả tiền hóa đơn và Openerp ERPOnline sau đó sẽ đề xuất đường với thời hạn thanh toán. Đối với thời hạn mỗi bạn có thể thấy:

Các ngày hóa đơn thanh toán.
Các tài liệu tham khảo Invoice Ref.
Hạn chót cho các hóa đơn.
Số tiền được thanh toán bằng tiền tệ mặc định của đối tác.
Sau đó bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng Openerp ERPOnline đề xuất, hoặc chọn các mục mà bạn sẽ phải trả hay không trả về thứ tự đó. Openerp ERPOnline cung cấp cho bạn tất cả các thông tin cần thiết để đưa ra quyết định thanh toán đối với từng mặt hàng:

Tài khoản.
Tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp.
Số tiền này sẽ được thanh toán.
Số tiền phải trả.
Người cung cấp.
Tổng số tiền còn nợ cho nhà cung cấp.
Ngày đáo hạn.
Ngày sáng tạo.
Bạn có thể sửa đổi ba lĩnh vực đầu tiên trên mỗi dòng: tài khoản, tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp và số tiền sẽ được thanh toán. Sự sắp xếp này là rất thiết thực vì nó mang lại cho bạn cái nhìn đầy đủ của tất cả các khoản phải trả thương mại của công ty. Bạn có thể thanh toán chỉ là một phần của một hóa đơn, ví dụ, và trong việc chuẩn bị để thanh toán tiếp theo của bạn Openerp ERPOnline tự động đề xuất thanh toán số còn lại nợ.

Khi thanh toán đã được chuẩn bị một cách chính xác, nhấn Xác nhận thanh toán. Việc thanh toán sau đó thay đổi về trạng thái xác nhận và một nút mới xuất hiện mà có thể được sử dụng để bắt đầu quá trình thanh toán.

Bạn có thể in các lệnh thanh toán để gửi nó vào ngân hàng bằng cách nhấn vào Print> Thanh toán theo thứ tự ở trên cùng của màn hình.