Leo Tran Sản xuất Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 205

Để hiểu được toàn bộ một quy trình sản xuất khép kín ở mức đơn giản, bạn cần sử dụng bản demo cho công ty sản xuất đã được ERPOnline xây dựng sẵn và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy:

 • Làm thế nào để tạo một Đơn hàng (Sales Order)?
 • Quy trình sản xuất cho một sản phẩm trung gian.
 • Sản xuất thành phẩm.
 • Giao hàng cho khách hàng.
 • Xuất hóa đơn vào cuối tháng.
 • Truy xuất nguồn gốc dành cho dịch vụ sau bán hàng.

Đơn hàng

Các tài liệu liên quan cần tìm hiểu trước khi sử dụng tài liệu này: Sản phẩm, Địa điểm kho, Dịch chuyển kho, Quản lý giao nhận , BoM, Lệnh sản xuất

Trước tiên, bạn cần thay đổi lại thông tin về sản phẩm có tên Máy tính bộ bằng cách truy cập vào menu Sản xuất > Sản phẩm > Sản phẩm và nhấp chuột vào nút Chỉnh sửa. Tại tab Mua sắm, bạn đánh dấu vào Tuyến đường có tên Cung ứng theo đơn hàng (MTO).

Tiếp đến bạn cần tạo thêm 3 sản phẩm: Ổ cứng di động, USB 1GbMáy tính bộ - Linh kiện đi kèm. Riêng đối với sản phẩm Máy tính bộ - Linh kiện đi kèm, bạn sẽ sử dụng 2 Tuyến đường Sản xuất và Cung ứng theo đơn hàng (MTO) bằng cách đánh dầu vào 2 trường này trong tab Mua sắm / Cung ứng. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ giả định 2 sản phẩm Ổ cứng di độngUSB 1Gb đã có sẵn trong kho, vì vậy bạn cần update số lượng cho 2 sản phẩm này thông qua tab Tồn kho.

Bây giờ hãy tạo một Đơn hàng (Sales Order) thông qua menu Bán hàng > Bán hàng > Báo giá và nhập các thông tin sau:

 • Khách hàng: Công ty Thương mại ABH.
 • Tạo hóa đơn (tab Thông tin khác): Theo phiếu xuất kho.
 • Chi tiết đơn hàng: nhấp chuột vào Thêm một hạng mục
  • Sản phẩm: Máy tính bộ.
  • Số lượng: 1
  • Đơn vị đo lường: Bộ.

MO Sales Order

Đơn hàng

Hãy lưu ý số báo giá/hợp đồng SO019 bởi vì bạn sẽ cần nó để tham chiếu trong suốt tài liệu này.

Sản xuất sản phẩm trung gian

Trước khi xác nhận Đơn hàng trên bạn cần tạo mới BoM cho sản phẩm Máy tính bộ - Linh kiện đi kèm thông qua menu Sản xuất > Sản phẩm > Định mức nguyên liệu và thêm 2 sản phẩm Ổ cứng di động, USB 1Gb vào thành phần của BoM này

BOM 1

 BOM cho sản phẩm trung gian

Tiếp theo, bạn tìm đến BoM có tên Máy tính bộ, nhấp chuột vào nút Chỉnh sửa và thêm thành phần cho nó như hình vẽ

BOM 2

BoM cho thành phẩm

Như vậy, việc sản xuất sản phẩm Máy tính bộ sẽ được thực hiện theo 2 bước:

 • Sản xuất sản sản phẩm trung gian Máy tính bộ - Linh kiện đi kèm
 • Sản xuất sản phẩm cuối cùng (thành phầm) Máy tính bộ

Bây giờ, bạn quay lại Báo giá SO019 và nhấn vào nút Xác nhận bán để chuyển nó thành Đơn hàng. Lưu ý bộ lọc Của bạn trên ô tìm kiếm, nếu không thấy Báo giá vừa tạo, bạn cần xóa bộ lọc này đi. Về mặt nghiệp vụ, lúc này bạn cần phải sản xuất sản phẩm Máy tính bộ để giao cho khách hàng và tất nhiên bạn phải sản xuất cả sản phẩm trung gian Máy tính bộ - Linh kiện đi kèm. Để hệ thống có thể tự động tạo ra các Lệnh sản xuất tương ứng với Đơn hàng, bạn có thể sử dụng 1 trong 2 cách:

Nếu bạn truy cập vào menu Sản xuất > Sản xuất > Lệnh sản xuất bạn sẽ thấy danh sách tất cả các Lệnh sản xuất tương ứng với Tài liệu nguồn SO019. Nếu không thấy bạn có thể tìm theo Tài liệu nguồn với từ khóa SO019 và sẽ nhận được kết quả như hình vẽ.

MO Automation

Lệnh sản xuất được tạo tự động dựa trên Đơn hàng

Lúc này, lệnh sản xuất cho sản phẩm Máy tính bộ đang có trạng thái là Chờ nguyên liệu thô, cụ thể là nó đang chờ bạn sản xuất sản phẩm trung gian Máy tính bộ - Linh kiện kèm theo. Vì vậy bạn cần thực hiện Sản xuất sản phẩm trung gian (tham khảo tài liệu về Lệnh sản xuất tại đây) cho tới khi lệnh sản xuất cho sản phẩm trung gian được chuyển sang trạng thái Hoàn thành

MO Done

Hoàn thành sản xuất sản phẩm trung gian

Sản xuất thành phẩm

Quy trở lại menu Sản xuất > Sản xuất > Lệnh sản xuất, bạn sẽ thấy Lệnh sản xuất cho thành phẩm Máy tính bộ đã được chuyển sang trạng thái Sẵn sàng sản xuất vì lúc này nó đã có đấy đủ nguyên vật liệu thô và sản phẩm trung gian.

Bây giờ bạn chỉ việc thực hiện Sản xuất thành phẩm này (xem tài liệu về Lệnh sản xuất tại đây)

MO Finished Product Done

Hoàn thành sản xuất thành phẩm

Khi việc sản xuất này kết thúc có nghĩa là sản phẩm cần bán cho khách hàng (trong ví dụ này là Máy tính bộ) đã được sản xuất, đồng thời các nguyên vật liệu thô cần thiết cũng đã được tiêu thụ và được dịch chuyển ra khỏi kho sang địa điểm ảo Sản xuất.

Cuối cùng khi thành phẩm đã sẵn sàng trong kho, bạn có thể thực hiện việc giao hàng cho khách hàng theo tài liệu hướng dẫn tại đây