David Tran ERPOnline Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 63

Cẩn thận!

Đây là tính năng đang được thử nghiệm và có thể bị dừng cung cấp nếu thử nghiệm không thành công.

Đừng bao giờ kích hoạt tính năng này nếu bạn chưa thiết kế xong website.

Hãy nhớ tắt tính năng này nếu bạn sửa website của bạn

Pagespeed tăng tốc hệ thống Odoo ERPOnline của bạn như thế nào?

Pagespeed cải thiện độ trễ của trang web và tiết kiệm băng thông bằng cách thay đổi và tối ưu các tài nguyên tĩnh của trang web (CSS, JavaScript, Images, v.v.). Mỗi sự tối ưu hóa là một bộ lọc trong pagespeed được thực thi thông qua HTTP server của ERPOnline. Dưới đây là danh sách các filter được áp dụng cho các hệ thống Odoo ERPOnline:

 • combine_css cho phép giảm thiểu các HTTP Request từ trình duyệt đến server bằng cách ghép nối nhiều file CSS của trang web thành một file duy nhất
 • combine_javascript cho phép giảm thiểu các HTTP Request từ trình duyệt đến server bằng cách ghép nối nhiều file JavaScript của trang web thành một file duy nhất
 • rewrite_css tối thiểu hóa dung lượng các tập tin CSS bằng tối thiểu hóa dung lượng (xóa bỏ các khoảng trắng, ký tự xuống dòng và comment không cần thiết cũng như xử lý các liên kết trong CSS)
 • rewrite_javascript tối thiểu hóa dung lượng các tập tin JavaScript bằng tối thiểu hóa dung lượng (xóa bỏ các khoảng trắng, ký tự xuống dòng và comment không cần thiết, v.v.)
 • collapse_whitespace xóa bỏ các khoảng trắng trong tài liệu HTML gửi về cho trình duyệt để giảm thiểu dung lượng và giúp trình duyệt xử lý dễ dàng và nhanh hơn
 • flatten_css_imports giúp giảm thiểu HTTP round-trips bằng cách nối các file CSS vào với nhau
 • inline_css cho phép nhúng trực tiếp nội dung các CSS nhỏ từ nguồn ngoại lai và thẳng trong nội dung HTML để giảm thiểu HTTP requests. Cách làm này cũng giúp cho trang web được xử lý nhanh hơn ở phía trình duyệt, nhất là với các trình duyệt "cổ".
 • lazyload_images cho phép trình duyệt chỉ load những ảnh thật cần thiết để giảm thiểu thời gian dàn trang trên trình duyệt. Ví dụ: với các slide ảnh thì chỉ ảnh đầu tiên của slide được load khi nạp trang.
 • make_google_analytics_async cho phép load Google Analytics ở chế độ bất đối xứng giúp cải thiện tốc độ nạp trang với những trang có nhúng mã Google Analytics
 • rewrite_images cho phép tối ưu hóa các hình ảnh trên trang của bạn.
 • sprite_images cho phép ghép nối các ảnh nhỏ thành một ảnh để giảm thiểu HTTP Request

Ngoài ra, các tập tin đã tối ưu hóa với Pagespeed sẽ được ERPOnline lưu trong bộ nhớ RAM để có tốc độ truy xuất nhanh gấp hàng trăm lần so với lưu tại ổ cứng của server. Điều này tạo nên sự khác biệt về tốc độ nạp trang giữa hệ thống Odoo triển khai trên ERPOnline với các hệ thống Odoo khác.

Khi nào bạn không cần Pagespeed?

Do Pagespeed, ngoài việc tối ưu hóa các tài nguyên của trang web, lưu các tài nguyên đã tối ưu hóa để sử dụng cho các request tiếp theo nên trong một số trường hợp bạn sẽ không nhìn thấy thay đổi trên trang web mặc dù việc thay đổi thực sự đã thực hiện hoàn tất. Ví dụ: Bạn đã thực hiện việc thay đổi Odoo Logo thành logo của công ty bạn nhưng sau khi nhấn Ctrl+F5 hay thậm chí xóa cache trình duyệt mà bạn vẫn không thấy sự thay đổi. Đây chính là lúc bạn nghĩ đến Pagespeed. Do cách hành xử của Odoo, khi bạn thay đổi logo, Odoo lưu logo mới của bạn nhưng vẫn lưu với cái tên cũ (cụ thể: logo.png hoặc logo/jpg). Điều này khiến cho Pagespeed (và cả trình duyệt của bạn nữa) nghĩ rằng logo không có thay đổi gì nên nó sẽ không nạp lại logo mới mà vẫn cứ sử dụng logo cũ mà nó đã cache.

Bật tắt chức năng Pagespeed của ERPOnline

Khi bạn triển khai một hệ thống Odoo với ERPOnline, chức năng Pagespeed sẽ được kích hoạt mặc định cho mọi tên miền gắn với hệ thống Odoo của bạn (bao gồm cả tên miền riêng của bạn và tên miền dạng xxx.erponline.com được cung cấp miễn phí bởi ERPOnline). Tuy nhiên, trong một số trường hợp (vd: bạn bắt đầu thiết kế website của bạn với Odoo ERPOnline), bạn sẽ cần tắt chức năng này đi cho đến khi bạn xong việc thì có thể bật lại để tận hưởng các ưu điểm mà Pagespeed mang lại (Tốc độ nạp trang, tốc độ dàn trang, tiết kiệm băng thông, v.v.)

Hướng dẫn Bật / Tắt

Truy cập vào Bảng điểu khiển ERPOnline của bạn

Tìm đến khu vực dịnh vụ mà bạn đang sử dụng để chọn dịch vụ cần thay đổi

Bảng điều khiển ERPOnline

Sau khi bấm vào dịch vụ mà bạn muốn Bật hoặc Tắt chức năng Pagespeed, bạn sẽ thấy một trang mới hiện ra như sau

bat tat pagespeed

Lúc này bạn có thể bật/tắt pagespeed cho từng tên miền mà bạn đang sử dụng như minh họa ở hình trên. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng gửi yêu cầu/câu hỏi tại Diễn đàn Hỏi & Đáp của chúng tôi.