Hình nền Tài liệu

Leo Tran CRM Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 107

Phần mềm Odoo ERPOnline sẽ giúp bạn quản lý các kênh Đối tác (Channel Partners) của mình. Bạn có thể định vị đia lý (geolocalize) cho các Cơ hội của mình bằng cách cài đặt phân hệ (module) crm_partner_assign từ danh sách module của hệ thống (xem hướng dẫn cài đặt phân hệ tại đây). Sau khi cài phân hệ này, bạn sẽ thêm có thêm 2 menu: Bán hàng (Sales)/Cầu hình (Configuration)/Đầu mối & Cơ hội (Leads & Opportunities)/Mạng lưới Đối tác (Partner Grade)Báo cáo (Reporting)/Bán hàng (Sales)/Opp.Assignment Analysis.

Chuyển tiếp Cơ hội tới kênh Đối tác (Channel Partners) 

Bạn có thể sử dụng định vị địa lý (geolocalization) để gán và chuyển tiếp các Cơ hội tới các kênh Đại lý.

Thông qua menu Bán hàng (Sales)/Cấu hình (Configuration)/Đầu mối & Cơ hội (Leads & Opportunities)/Mạng lưới Đối tác (Partner Grade), bạn có thể tạo ra các mạng lưới Đối tác (Partner Grade) để phân loại Đối tác của mình, như là: Đối tác Vàng, Đối tác Bạc,... Các mạng lưới này sẽ được sử dụng để xác định xem ai sẽ được gán Cơ hội nào.

Khi đã có danh sách các mạng lưới, bạn cần phải thiết lập nó cho từng Đối tác của mình bằng cách vào tab Geo Localization của form Khách hàng. Bên cạnh đó bạn cũng cần thiết lập giá trị cho trường Weight để xác định khả năng của Đối tác trên từng Cơ hội. Trường Weight ở đây có thể là, ví dụ: Số tiền mà Đối tác có thể trả cho hợp đồng của họ.

Một ví dụ, bạn có 2 Đối tác là công ty A tại Hà Nội và công ty B tại Hồ Chí Minh. Lúc này, bạn nhận được một cơ hội từ một khách hàng là Công ty TNHH XYZ tại Hải Phòng, có nhu cầu mua 20 bộ máy tính với đầy đủ linh phụ kiện. Sau khi bạn kích vào nút Geo Assign, trường Assigned Partner sẽ hiển thị công ty A, bời vì họ ở gần nhất so với khách hàng của bạn. Trong trường hợp, bạn thiết lập Weight của công ty A là 5 và công ty B là 6 thì Assigned Partner lúc này sẽ là công ty B do khả năng (Weight) của họ cao hơn.

customer geo

Thông tin Công ty A

opportunity assign

Gán cơ hội cho Đối tác

Kích vào nút forward button để gửi một email tới Đối tác được gán về thông tin chi tiết của Cơ hội mà họ được nhận. Khi bạn chuyển tiếp một Cơ hội tới một Đối tác bạn có thể chọn thông tin mà mình muốn gửi: email mới nhất, toàn bộ lịch sử giao dịch, các tập tin đính kèm,...

Để thuận tiện cho nhân viên bán hàng có thể theo dõi được các Cơ hội đã được chuyển tiếp, trong form Khách hàng/tab Geo Localization sẽ có danh sách các Cơ hội mà Khách hàng này đã được chuyển tiếp.

forwarded opportunities

Danh sách các Cơ hội đã được chuyển tiếp

Địa lý hóa một Đối tác (Geolocalization of a Partner)

 Đề xác định vì trí địa lý cho các Đối tác bạn không cần thiết phải nhập tọa độ cho họ. OpenERP sẽ làm giúp bạn việc này. Tất cả những gì bạn phải làm là kích vào nút geo localization button trên form Khách hàng, tọa đọ của Đối tác sẽ tự động được điền tùy thuộc vào địa chỉ của họ.

customer geo localization

Cách xác định vị trí địa lý của một Đối tác