Jane Nguyen Nhân viên Đã Xuất bản: 28/08/2020 Lượt Xem: 20

Odoo/ERPOnline cung cấp cho bạn các công cụ hoạch định tổ chức trong doanh nghiệp với các phòng ban chức năng, các vị trí công việc. Ở ứng dụng nhân viên, bạn có thể mô tả trực quan sơ đồ tổ chức cũng như các mô tả, yêu cầu từng vị trí công việc. Những thông tin này được sử dụng xuyên suốt từ tính năng tuyển dụng với tính toán phân tích lương theo các tiêu chí phòng ban, vị trí

Thiết lập phòng ban trong doanh nghiệp

Phòng ban trong doanh nghiệp có cấu trúc phả hệ. Có thể chia thành các cấp khác nhau tạo lên cấu trúc hình cây. Phần mềm cũng cung cấp cho bạn tính năng thể hiện sơ đồ tổ chức bằng hình ảnh trên mỗi hồ sơ nhân viên. Để kích hoạt hiển thi sơ đồ tổ chức, chọn Nhân viên/Cấu hình/Thiết lập, tích chọn sơ đồ tổ chức

Note: Chỉ những người dùng phân quyền quản trị mới được cấp quyền phần cấu hình này.


Kết quả bạn sẽ có sơ đồ tổ chức ngay trên hồ sơ nhân viên.Để tạo một phòng ban mới, tại menu: Nhân viên/Cấu hình/Phòng ban, nhấn tạo


Mỗi phòng ban trong doanh nghiệp bạn cần điền các thông tin sau:


  • Tên phòng ban

  • Phòng ban cấp trên

  • Quản lý: tương đường trưởng phòng

Sau khi hoàn thành, nhấn Lưu.

Thiết lập vị trí công việc

Tương tự, tại menu Cấu hình, bạn chọn nhập các vị trí công việc trong doanh nghiệp. Các thông tin cần nhập gồm:


Note: bạn cũng cần được phân quyền ở phân hệ tuyển dụng để tạo vị trí công việc. Nếu hai vị trí có cùng tên nhưng khác phòng bạn cần đặt đên rõ để tránh nhầm lẫn

  • Chức vụ: Tên vị trí công việc

  • Phòng ban: Phòng ban mà công việc đó thuộc về

  • Nơi làm việc: sử dụng nếu dùng đa công ty

  • Nhân viên mới dự kiến: sử dụng làm cơ sở đăng số lượng cần tuyển dụng

  • Người phụ trách: người phụ trách tuyển dụng

  • Mô tả công việc: sử dụng để mô tả công việc cần làm cho vị trí này. Có thể lấy dữ liệu để đăng các tin tuyển dụng.

Nếu bạn cài thêm các tính năng về quản lý nhân sự cao cấp của ERPOnline như;


Bạn sẽ có thêm tính năng cấu trúc lương theo vị trí công việc để quản lý lương theo cấp bậc, vị trí. Giao diện sẽ có thêm các tính năng sau nếu bạn được phân thêm quyền quản lý hợp đồng lao động và bảng lương.


Bạn có thể đặt các thiết lập chung cho từng vị trí để khi tạo nhân viên mới phần mềm tự động đưa các thông tin này vào hồ sơ của họ.