Jane Nguyen Tiền lương Đã Xuất bản: 27/08/2020 Lượt Xem: 42

Thông thường, các doanh nghiệp đang sử dụng quy trình như sau:

 • Thời gian tính toán lương ở phòng nhân sự dài, thường sẽ phải thu thập dữ liệu hấm công, ngày nghỉ của nhân viên, sau đó căn cứ vào các công thức tính toán liên quan đến cấp bậc, vị trí, lương, thường, phụ cấp, các khoản trừ....

 • Kế toán căn cứ vào bảng lương để hạch toán các khoản hci phí, công nợ với nhân viên và các đối tác khác.

Với cách tính toán truyền thống này, doanh nghiệp sẽ gặp phải các vấn đề sau:

 • Thời gian tính toán, thu gom dữ liệu lâu, nhất là với các doanh nghiệp đông nhân viên, có nhiều vị trí, cấp bậc với nhiều cách tính toán lương khác nhau.

 • Có thể sai sót dữ liệu do được thu thập bởi nhiều người, nhập liệu từng khâu dễ nhầm lẫn

 • Việc truy xuất dữ liệu nếu có sai sót mất thời gian và khó kiểm soát ngay từ khâu đầu.

 • Tốn nhiều nhân sự cho công tác lương

ERPOnline với các tính năng tích hợp giúp cho công tác tính lương ở doanh nghiệp được tự động hóa từ khâu đầu tới khâu cuối. Nếu được thiết lập đùng, hầu như các khâu được tính toán tự động tránh được tất cả các vấn đề nêu trên. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhân sự và có số liệu thông suốt, chính xác hơn.

Tính năng tiền lương của Odoo/ERPOnline là một trong những tính năng chính trong cụm tính năng liên quan đến Quản trị nhân lực (HR). Từ những dữ liệu được lấy từ các phân hệ quản lý vào ra (hr_attendance), quản lý ngày nghỉ (hr_holidays), quản lý nhân viên (hr), kế toán lương (to_hr_payroll_account)... để có thể tính lương tự động 

Để bắt đầu sử dụng các tính năng này, bạn cần cài đặt các ứng dụng của chúng tôi:

Các ứng dụng tích hợp tính lương

Để sử dụng đầy đủ tính năng của ERPOnline, bạn sử dụng menu Ứng dụng. tìm các module liên quan đến HR do TVTMA (Công ty TNHH Tự động hóa Hàng Hải T.V.T - đơn vị sở hữu ERPOnline) phát triển:


Hợp đồng lao động

Cho phép định nghĩa hợp đồng lao động cho từng nhân viên để làm cơ sở tính toán lương, thời gian làm việc, tích hợp tính lương với kế toán.

 • Các thông số như lương, phụ cấp

 • Các dữ liệu về ca / giờ làm việc

 • Cấu trúc lương được chọn

 • Bảo hiểm


Hồ sơ nhân viên


Dữ liệu hồ sơ nhân viên, qua đó có thể truy xuất:

 • Bảng chấm công

 • Nghỉ

 • Các mục tiêu Gamification, thông qua đây có thể tiếp tục truy xuất các dữ liệu ở các ứng dụng khác mà Gamification có thể đo lường được

  • Báo cáo bán hàng

  • Báo cáo hoá đơn

  • Báo cáo mua sắm

  • Báo cáo bảo trì

  • Báo cáo dự án

  • Báo cáo công nợ

  • Báo cáo tuyển dụng

  • Báo cáo CRM

  • Báo cáo sản xuất

  • Báo cáo kho

  • Chi tiêu Nhân viên

  • v.v.

 • Các huy chương Gamification

 • Dữ liệu Vào/Ra (Thời gian làm việc

Quy tắc lương (Salary Rule)

Là các Đại lượng thành phần để tham gia vào một hay nhiều quy tắc tính lương khác nhau hay các cấu trúc lương khác nhau.

Mỗi quy tắc lương chép phép người dùng thiết lập các cách tính lương khác nhau thông qua các thuộc tính cố định hoặc có thể truy vấn đến các dữ liệu nói trên bằng mã Python


 • Các đặc trưng chính của một quy tắc lương:

  • Tên: là tên của quy tắc. Ví dụ:

  • Lương cơ bản

  • Bảo hiểm y tế (người LĐ đóng)

  • Phụ cấp đi lại

  • Phụ cấp điện thoại

  • Thuế thu nhập cá nhân

  • v.v

Cấu trúc lương (Salary Structure)

Là một bộ chứa các quy tắc lương, được sử dụng bởi các hợp đồng lao động và các phiếu lương để cho phép tính lương tự động theo cấu trúc được chọn. Ví dụ:

 • Cấu trúc lương cơ bản

 • Cấu trúc lương cho Nhân viên kinh doanh

 • Cấu trúc lương cho Trưởng phòng Kinh doanh

Một cấu trúc lương có thể được kế thừa từ cấu trúc lương khác để tạo nên tính nhất quán và tổ chức có khoa học, đặc biết hữu dụng với các doanh nghiệp có nhiều chức danh với nhiều cấu trúc lương khác nhau mà có tính kế thừa. Minh hoạ:

Cấu trúc lương cơ bản là cấu trúc lương chứa các quy tắc chung nhất áp dụng cho mọi nhân viên: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lương cơ bản theo hợp đồng, v.v.

Cấu trúc lương cho Nhân viên kinh doanh có thể kế thừa cấu trúc lương cơ bản để thừa hưởng toàn bộ các tính năng đã xây dựng cho cấu trúc lương cơ bản và bổ sung thêm các quy tắc tính toán đặc thù cho nhân viên kinh doanh (vd: thưởng theo doanh số).

Cấu trúc lương cho Nhân viên thu nợ cũng kế thừa cấu trúc lương cơ bản và bổ sung thêm các quy tắc tính toán đặc thù cho nhân viên thu nợ (ví dụ: số nợ đòi được trong tháng).

Khi có thay đổi về bảo hiểm xã hội, cán bộ tiền lương chỉ cần điều chỉnh quy tắc về vấn đề này ở trong cấu trúc lương cơ bản, nó sẽ lập tức có hiệu lực với cấu trúc lương cơ bản và toàn bộ cấu trúc lương mà kế thừa cấu trúc lương này (vd: Kinh doanh, Thu nợ, v.v.)


Phiếu lương (Payslip)

 Mỗi nhân viên có một phiếu lương riêng. Trên phiếu lương có cấu trúc lương được áp dụng cho nhân viên đó và từ đó lương của nhân viên được tính toán tự động

Bảng lương (Payslip Batch)

Bảng lương là tập hợp các phiếu lương của nhân viên. Có thể làm bảng lương chung cho cả doanh nghiệp hoặc tách từng các bộ phận, phòng ban theo nhu cầu của doanh nghiệp. Có thể sử dụng bảng luonwg để tạo hàng loạt các phiếu lương của nhân viên liên quan

Kế toán lương (Payroll Accounting)

 Khi một phiếu lương được xác nhận, Odoo sẽ tự động hạch toán vào hệ thống kế toán căn cứ theo các tài khoản kế toán đã thiết lập ở các quy tắc lương. Ví dụ:

 • Nợ 6421 (Chi phí Nhân viên quản lý)

 • Có 334 (Phải trả công nhân viên)

Báo cáo phân tích lương

Được thiết kế dưới dạng pivot, phân tích đa chiều theo các tiêu chí khác nhau giúp người quản lý có số liệu chính xác, tức thời phục vụ cho công tác hoạch định nhân sự.

Phân quyền trong tính năng Bảng Lương

Có ba cấp phân quyền trong tính năng Bảng lương


 • Không phân quyền: không thấy menu Bảng lương và không được phép truy cập

 • Cán bộ: người dùng có quyền quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, phiếu lương nhân viên, bảng lương. 

 • Quản lý: ngoài các quyền của nhóm cán bộ, người dùng thuộc nhóm này có thêm quyền xem báo cáo và thiết lập.