Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Sơ đồ kế thừa openerp.osv.orm.BaseModel trong OpenERP 7.0

T.V.T Marine Automation Company Limited, Leo Tran
tháng 8 2013 — 451 lượt xem kế thừa class trong OpenERP OpenERP 7

Quản lý các hợp đồng dịch vụ bằng OpenERP

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 7 2013 — 476 lượt xem ERPOnline Hợp đồng bán hàng Hợp đồng dịch vụ OpenERP OpenERP 7

Phương pháp tính giá vốn trong OpenERP 7 - Phần 1

T.V.T Marine Automation Company Limited, Leo Tran
tháng 6 2013 — 520 lượt xem FIFO LIFO OpenERP 7 Phương pháp tính giá vốn Ứng dụng phần mềm

Hướng dẫn cài đặt OpenERP 7 trên Ubuntu Server 12.04 LTS

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 5 2013 — 638 lượt xem Cài đặt OpenERP ERP ERP & CRM OpenERP OpenERP 7

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Các Thẻ

Lưu trữ